ჩვენ შესახებ

ელ-ფოსტა:

ტელეფონი:

მაღალკვალიფიციური საინჟინრო, საშემსრულებლო და შრომის უსაფრთხოების დაცვის  კადრები თანამედროვე აღჭურვილობათან ერთად სრულიად აკმაყოფილებს სანშენებლო – სამონტაჟო და სარემონტო აღჭურვილობის სტანდარტებს.

Contact form

  Background

  თბილისი, ბესარიონ ჟღენტის ქუჩა

  Background

  Los Angeles

   

   

  New York

   

  Brasillia

   

  Rome

   

  Vietnam

   

  All Right Recerved © 1996-2022 ServicePro

  Crafted By Infinity